สาส์นจากนายกสมาคม

เรียน เพื่อนชาวธรรมศาสตร์ที่รักทุกท่าน

ในนามของสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวเหลืองแดงทุกท่าน และในโอกาสที่ผมได้รับความไว้ว่าใจให้เป็นตัวแทนของพวกเราในตำแหน่งนายกสมาคมฯตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2550 ผมและกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดปัจจุบัน (2550-2551) ขอรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ผ่านไปประมาณ 1 ปีเศษ รวมถึงแผนการที่จะดำเนินการอันใกล้นี้

 1. ด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
  ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตย สมาคมฯได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยการจัดอภิปรายสาธารณะ 2 ครั้ง คือ การจัดเสวนา “ร่างรัฐธรรมนูญอย่างไร จึงแก้ปัญหาวิกฤตของชาติได้” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 และ การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้งสองครั้งได้รับความสนใจจากศิษย์เก่า ประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมาก


 2. ด้านการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ได้มีการจัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคม 2550 เพื่อฉลองวันธรรมศาสตร์ ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จครั้งหนึ่ง ภายใต้การวัดผลจาก rating agency พบว่ารายการดังกล่าวมีผู้ชมไม่น้อยกว่า 3 แสนคนและผู้ชมรายการดังกล่าวมีหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีจำนวนมากที่เข้ามาชมรายการนี้


 3. ด้านการสร้างสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก

  ปีที่ผ่านมาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 ขึ้น งานนี้มีท่านอุปนายกฯ คุณยอดยิ่ง โสภณ เป็นประธาน ลักษณะการจัดงานจะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ตรงที่ได้ให้สมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆมีส่วนร่วมงานมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการแสดงที่ใช้ศิษย์เก่าของคณะเป็นผู้แสดงในหลายชุด แทนที่จะใช้ดาราอาชีพเหมือนปีก่อนๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและบันเทิง และมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากกว่าทุกปี นอกจากนั้น ได้มีความคิดริเริ่มใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้แก่ หนึ่ง การเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันร่วมร้องเพลงและศิษย์เก่ากลุ่มใหม่ๆได้เข้ามาร้องเพลงในรายการทีวีวันที่ 9 ธันวาคม สอง ได้จัดนำคณะศิษย์เก่าและเพื่อนธรรมศาสตร์ประมาณ 70 คนไปทัศนศึกษาที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา งานนี้นอกจากจะเป็นงานแรกในรอบหลายสิบปีที่สมาคมฯนำสมาชิกไปต่างประเทศ ซึ่งนอกจากได้ความรู้และความบันเทิงแล้ว ยังนำรายได้กลับคืนมายังสมาคมฯอีกด้วย สาม สมาคมฯยังได้ริเริ่มจัดงาน “ธรรมศาสตร์สัมพันธ์” ในเดือนกรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค โดยในปีแรกนี้ใช้นักศึกษาเก่ารุ่นปี 2514-2519 เป็นแกนหลักในการจัดงาน และหวังว่าจะทำงาน “ธรรมศาสตร์สัมพันธ์” นี้ให้เป็นงานกลางปีของธรรมศาสตร์อีกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวธรรมศาสตร์ได้เจอะเจอกันมากขึ้นและเป็นการรวมคนชาวเหลืองแดงกลับมาช่วยมหาวิทยาลัยอีกทาง โดยในปีต่อไปจะขยายแกนการจัดงานออกไปมากกว่า 6 รุ่น


 4. ด้านการสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ถือว่า เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการก่อตั้งสมาคมฯ คือ การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนช้างเผือกธรรมศาสตร์ในหลวงครองราชย์ 60 ปี” จำนวนเงิน 1,133,333 บาท ทุนจากงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แห่งละ 2 แสนบาท ให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่มหาวิทยาลัยอีก 1 แสนบาท นอกจากนั้นยังสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น สนับสนุนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2550 จำนวน 2 แสนบาท การสนับสนุนของรางวัล 150,000 บาท ในงาน “วันเกียรติยศนักกีฬา” สำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย


 5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอก

  สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกันระหว่างสถาบันต่างๆในสังคม ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการกีฬา ที่สำคัญคือ การแข่งขันกอล์ฟประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาครั้งที่ 15 เมื่อ 17 มีนาคม 2550 ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบันแล้ว ยังจะนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จำนวน 500,000 บาทอีกด้วย


 6. ด้านการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในปี 2550 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งต่อชาวธรรมศาสตร์ สมาคมฯจึงได้ขออนุญาตทางสำนักพระราชวังจัดทำเสื้อธรรมศาสตร์เทิดพระเกียรติขึ้นในโอกาสนี้ นอกจากนี้ในรายการโทรทัศน์ที่สมาคมฯ จัดขึ้นเมื่อ 9 ธันวาคม เรายังได้จัดทำสารคดีเรื่อง “ในหลวงกับธรรมศาสตร์” เพื่อออกอากาศ และยังได้เชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ทั้งปวงร่วมถวายพระพรพระองค์ท่านในงานวันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคมที่ผ่านมาอีกด้วย


สำหรับกิจกรรมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในปีนี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่

 1. งานฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64

  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (งานนี้เลื่อนมาจากเดิมที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 19 มกราคม 2551 เนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) สำหรับการแข่งขันปีนี้ มีท่าน อุปนายกสมาคมฯ คุณพิชัย ชุณหวชิร เป็นประธานจัดการแข่งขันฝ่ายธรรมศาสตร์ ซึ่งท่านได้เตรียมความพร้อมฝ่ายธรรมศาสตร์เต็มที่ และอยากจะขอให้ศิษย์เก่าไปร่วมงานดังกล่าวให้มากที่สุด


 2. งานวันธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

  ปีนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค งานนี้ร่วมจัดโดยแกนนำรุ่นต่างๆที่เข้าธรรมศาสตร์ในปี 2511-2525 อยากจะเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ทุกคณะทุกรุ่นร่วมงานดังกล่าวด้วย บัตรมีจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี และที่สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


 3. งานปรับปรุงอาคารสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เนื่องจากอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างมาแล้ว 30 ปีและยังไม่เคยมีการซ่อมแซมใหญ่ นอกจากนั้นในการปรับปรุงดังกล่าวได้มีการวางแผนใช้อาคารสมาคมฯ ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ทั้งในแง่สร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่าและการใช้ประโยชน์จากตัวอาคารเพื่อรับใช้สังคมได้ดียิ่งขึ้น โดยงานนี้มีท่านอุปนายกสมาคมฯ คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจและ ท่านเหรัญญิกสมาคมฯ คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นหลักสำคัญ ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ระดมทุนเบื้องต้นไว้แล้วจำนวน 35 ล้านบาท ยังขาดเงินอีกประมาณ 45 ล้านบาทและคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนกลางปี 2552 อยากจะขอชาวธรรมศาสตร์ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้ โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ บัญชี “มูลนิธิธรรมศาสตร์” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาพลับพลาไชย เลขที่บัญชี 001-4-482657 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 02-286-0861 โทรสาร 02-286-4194 / คุณปาริชาติ ไชยชนะ โทร 081-618-4422 โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้


 4. งานอื่นๆ

  ในปี 2551 นี้ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวธรรมศาสตร์ นอกเหนือกิจกรรมที่ทำปกติ ที่วางแผนไว้ คือ การจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์กับธรรมศาสตร์ โดยท่านกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษคุณดารณี สุวรรณสิงห์ และการจัดทอดกฐินและทัศนศึกษาโดยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป นอกจากนี้ในแง่การบริหารทางสมาคมฯ จะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในสมาคมฯ ให้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยมอบหมายให้คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ สุดท้าย ผมขอเรียนว่า กิจกรรมที่ได้เกิดขึ้นและที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่าและผู้ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ธรรมศาสตร์ ในนามของสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากที่ดีเช่นนี้ตลอดไป