งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557    07 ตุลาคม 2557


    คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เข้าวร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี ซึ่งในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 181 รูป เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์