งานเลี้ยงขอบคุณและมอบทุนการศึกษา    07 ตุลาคม 2557

    สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนงาน เดิน – วิ่งการกุศล  “ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟ มาราธอน(ครั้งที่ 3)" และมอบทุนการศึกษาให้  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซ.งามดูพลี  ถนนพระราม 4