งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนงาน เดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 4    28 เมษายน 2558

        สมาคมฯ ได้จัดงานมอบทุนวิจัย ทุนการศึกษา และงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศลไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน (ครั้งที่ 4)  เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำรายได้สมทบ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  à¹à¸¥à¸°à¹„ด้จัดให้มีปาฐกถาหัวข้อเรื่อง à¹ƒà¸™à¸«à¸¥à¸§à¸‡à¸à¸±à¸šà¸à¸²à¸£à¸žà¸±à¸’นาการศึกษาของคนในชาติ à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸­à¸šà¸—ุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5,000,000 บาท และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 150 ทุน เป็นเงิน 750,000 บาท เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 17.30 - 21.30 น. ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์