งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนงาน เดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 4    28 เมษายน 2558

        สมาคมฯ ได้จัดงานมอบทุนวิจัย ทุนการศึกษา และงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศลไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน (ครั้งที่ 4)  เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำรายได้สมทบ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  และได้จัดให้มีปาฐกถาหัวข้อเรื่อง ในหลวงกับการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติ และมอบทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5,000,000 บาท และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 150 ทุน เป็นเงิน 750,000 บาท เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 17.30 - 21.30 น. ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์