พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    27 มิถุนายน 2558

       พิธีทำบุญ ตักบาตร  เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ครบรอบปีที่ 81  ในวันเสาร์ที่  27 มิถุนายน 2558  โดยมีกรรมการสมาคมฯ ไปร่วม
พิธีตักบาตร และร่วมงานวันสถาปนาด้วย