งานแถลงข่าวเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 5    03 ธันวาคม 2558

การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน 2015 (ครั้งที่ 5)
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย :
ณ ลานเอนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8, กรุงเทพฯ
เส้นทางวิ่งทุกระยะทาง วิ่งบนทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) ปิดกั้นการจราจร 100%
จัดโดย : สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์