รายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ “วันธรรมศาสตร์”    18 ธันวาคม 2558

         สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมาคมนักศึกษาเก่าทุกคณะ ชมรม ต.ม.ธ.ก. ชมรมเพื่อนโดม และชมรมพลังโดม)

ชวนชมรายการพิเศษโทรทัศน์การกุศล “วันธรรมศาสตร์” ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทางช่อง 9 MCOT ในคืนวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 22.30-24.00 น.

เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการ 100 ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดตั้งศูนย์มะเร็งและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและอวัยวะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในการรับบริจาคในครั้งนี้ ทางสมาคมธรรมศาสตร์ได้รับบริจาค ณ วันงานเป็นเงินบริจาคทั้งสั้น 41,439,551 บาท (นับจากการรับสายบริจาคทางโทรศัพท์)