ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    27 มิถุนายน 2559

          สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์