กรรมการสมาคมธรรมศาสต์ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายความอาลัย    11 พฤศจิกายน 2559

    กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำโดยคุณสมชาย   พูลสวัสดิ์ 

ร่วมกับกรรมการสมาคมเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์การถวายความอาลัย

ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ สตูดิโอ Center Point

เพื่อฉาย ณ ช่อง 9 อสมท. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559