ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์    04 เมษายน 2560

      ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 17
เป็นสมัยที่ 2 จากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560