งานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563    08 สิงหาคม 2563

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคม และ คุณดารณี วัธนเวคิน เลขาธิการสมาคม
เป็นตัวแทนสมาคมร่วมกล่าวต้อนรับเพื่อนใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ในงานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Thammasat Orientation Day 2020 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563
ณ สวนป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พร้อมกับรับโล่ขอบคุณจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
ที่สมาคมได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด