สมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

เว็บไซต์สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมที่สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังนี้

สมาชิกทั่วไป :

  1. สามารถรับ E-Newsletter จากทางสมาคมเพื่อแจ้งข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ
  2. สามารถใช้เว็บบอร์ดของสมาคมเพื่อพูดคุยในเรื่องราวต่างๆได้

สมาชิกที่เป็นศิษย์เก่าสมาคม:

  1. สามารถรับ E-Newsletter จากทางสมาคมเพื่อแจ้งข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ
  2. สามารถใช้เว็บบอร์ดของสมาคมเพื่อพูดคุยในเรื่องราวต่างๆได้
  3. สามารถเข้าร่วมทำเนียบสมาชิกโดยเป็นพื้นที่สำหรับแจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลเพิ่มให้เพื่อนๆศิษย์เก่า
    ท่านอื่นๆติดต่อได้อย่างง่ายๆ และสามารถค้นหาเพื่อนศิษย์เก่าที่มีข้อมูลอยู่ในทำเนียบได้ด้วย


Login

User
Password
Remember me

  • Forget Password
  • ยังไม่เป็นสมาชิก คลิกที่นี่
  •