ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557    17 มีนาคม 2558

   ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ  à¸›à¸£à¸°à¸ˆà¸³à¸›à¸µ 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องยูงทอง 1  สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซอยงามดูพลี  ถนนพระราม 4