โปรโมชั่นพิเศษค่าบริการสถานที่    01 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาค่าสถานที่
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  31 มีนาคม  2561 เพื่อให้ท่านที่สนใจจัดงานในราคาพิเศษ
ซึ่งสามารถจองใช้บริการวันใดก็ได้ เพียงแค่ท่านจองภายใน 31 มีนาคม  2561 นี้