แจ้งกำหนดการประชุมสามัญ ประจำปี 2560    20 มีนาคม 2561

ด้วยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องยูงทอง 1 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ
ได้โปรดเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน.