โปรโมชั่นพิเศษค่าบริการสถานที่ 1 กรกฎาคม 2562    30 กรกฏาคม 2562

 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาค่าสถานที่
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  -  31 สิงหาคม  2562 เพื่อให้ท่านที่สนใจจัดงานในราคาพิเศษ
ซึ่งสามารถจองใช้บริการวันใดก็ได้ เพียงแค่ท่านจองภายใน 31 สิงหาคม  2562 นี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-286-0861,02-679-8322