กำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและจัดงานเลี้ยงขอบคุณ    07 ธันวาคม 2563

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 86 ปี
และวันธรรมศาสตร์ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้สนับสนุน
ในการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ โดยจัดให้มีการปาฐกถา
หัวข้อเรื่อง “ประชาธิปไตยไทย บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง” โดย ประธานรัฐสภา ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ห้องยูงทอง 1
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร