ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ    07 ธันวาคม 2563

ขอเชิญรับชมรายการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 86 ปี
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะต่างๆ
และสมาคม/ชมรมในเครือธรรมศาสตร์ กำหนดจัดรายการพิเศษ วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ และนำรายได้สนับสนุน
ในการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00-24.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD