โปรโมชั่น ลด พิเศษ จองภายในเดือนพฤษภาคม    01 มีนาคม 2564

 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาค่าสถานที่
ตั้งแต่ มีนาคม-พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ท่านที่สนใจจัดงานในราคาพิเศษ
ซึ่งสามารถจองใช้บริการวันใดก็ได้ เพียงแค่ท่านจองภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-286-0861,02-679-8322