เสื้อที่ระลึก วันธรรมศาสตร์ 87 ปี    01 ธันวาคม 2564

 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาคมธรรมศาสตร์ และผู้สนใจ ซื้อ "เสื้อที่ระลึก วันธรรมศาสตร์ 87 ปี" ราคาตัวละ 350 บาท เพื่อนำรายได้สนับสนุนด้านสาธารณสุข การศึกษา กีฬา และอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 🎉💛❤️

🚩 ช่องทางการสั่งซื้อ
• สั่งซื้อได้ด้วยตนเอง
ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 สาทร กทม.

• สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
📍 https://forms.gle/HC1Q1F5qekzXA4s48 หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

บริการจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์
ค่าจัดส่งตัวแรก 60 บาท ตัวถัดไป ตัวละ 10 บาท (ที่อยู่จัดส่งเดียวกัน)
*จำกัดการสั่งซื้อออเดอร์ละไม่เกิน3 ตัว
หากต้องการซื้อมากกว่า 3 ตัว กรุณาสั่งออเดอร์ใหม่ หรือชำระค่าส่งเพิ่มเติม

______________________
หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 02 - 679 8322 หรือ Line@ : @thammasat