แจ้งกำหนดการประชุมสามัญ ประจำปี 2564 26 เมษายน 2565    30 มีนาคม 2565

 ด้วยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องยูงทอง 1 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ได้โปรดเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามแนบ