แจ้งกำหนดการประชุมสามัญ ประจำปี 2561 5 เมษายน 2562

ด้วยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ได้โปรดเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน