รายละเอียดสถานที่

 
ชื่อห้อง : ห้องยูงทอง 1
ขนาดจุ : นั่งแบบโต๊ะกลม 600 ท่าน
นั่งแบบ Classroom 200 ท่าน
นั่งแบบ Theater 500 ท่าน
อุปกรณ์ที่มีให้ :  
  1. LCD โปรเจคเตอร์
  2. จอรับภาพ
  3. โต๊ะ+เก้าอี้
  4. Wireless microphone, หรือ ไมค์สาย
  5. Podium