รายละเอียดสถานที่

 
ชื่อห้อง : ห้องโดมทอง
ขนาดจุ : นั่งแบบ Classroom 50-60 ท่าน
อุปกรณ์ที่มีให้ :  
  1. LCD โปรเจคเตอร์
  2. จอรับภาพ
  3. โต๊ะ+เก้าอี้
  4. ไมโครโฟน