รายละเอียดสถานที่

 
ชื่อห้อง : ห้องยูงทอง 2
ขนาดจุ : นั่งแบบโต๊ะกลม 150 ท่าน
นั่งแบบ Classroom 60 ท่าน
นั่งแบบ Theater 100 ท่าน
อุปกรณ์ที่มีให้ :  
  1. LCD โปรเจคเตอร์
  2. จอรับภาพ
  3. โต๊ะ+เก้าอี้
  4. Wireless microphone, หรือ ไมค์สาย