แถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ    21 เมษายน 2559

        การแข่งขันกอล์ฟประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ   เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี 2510
หรือประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา  โดยกลุ่มนักกอล์ฟซึ่งเป็นศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบัน  ได้ร่วมกัน
จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อความสนุกสนาน  สามัคคี ติดต่อมากันมา 7 ครั้ง  แล้วหยุดการแข่งขันไป
และได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นอีกเมื่อปี 2542  โดยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ร่วมกันขอพระราชทาน
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล เป็นจำนวนเงิน ครั้งละ 500,000 บาท
        สำหรับการแข่งขันกอล์ฟประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครั้งที่ 21  กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่
24 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์กอล์ฟคลับ