สมาคมธรรมศาสตร์ฯ’ จัด ‘เดิน-วิ่งการกุศล’ ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่9    27 พฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562 ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณยอดยิ่ง โสภณ ,คุณผาณิต พูนศิริวงศ์
อุปนายกสมาคม ,ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันฯ , คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
ประธานฝ่ายกำหนดนโยบายและแผนฯ , คุณจำกัด ศิริพูนทรัพย์ กรรมการจัดงานฯ และ คณะกรรมการ
จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน “เดิน-วิ่งการกุศล ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 9’’
(9 th Thailand International Half Marathon) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว